FILM-MÓWKA, czyli filmowe rozmowy w Kinie Elektronik

FILM- MÓWKA to projekt nastawiony na otwartą rozmowę wokół sztuki, kultury i filmu. Spotkania będą się odbywały w każdą środę w Kinie Elektronik. Propozycja jest skierowana przede wszystkim do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów, jednak także widzowie dorośli będą mile widziani . Projekcje i spotkania będą miały charakter otwarty i ogólnodostępny.

FILM-MÓWKA to projekcje filmowe, spotkania z artystami, ludźmi kultury i polityki, z osobami zaangażowanymi w aktualne problemy społeczne i polityczne, mającymi wpływ na współczesny styl życia i nowe trendy. Punktem wyjścia każdego spotkania będzie film. Film jest narzędziem umożliwiającym otwartą dyskusję – jest medium, z którego korzystają wszyscy bez względu na wiek, wykształcenie i poglądy. Jest wiec ważnym narzędziem prowokującym do myślenia i polem konfrontacji różnych zdań. Większość ludzi – niezależnie od wieku – traktuje film także jako jedno z ważniejszych źródeł opisu świata. Naszym podstawowym zadaniem jest zaprezentowanie filmu jako materiału do dyskusji zarówno na tematy formy, jak i poruszanych tematów.

FILM- MÓWKA opierać się będzie na 3 formułach spotkań, organizowanych naprzemiennie, w kolejne środy.

1. KLUB FILMOWY FILM-MÓWKI: To pokazy filmów, połączone z dyskusjami. Filmy proponowane będą przez nauczycieli i filmowców współpracujących z Liceum Filmowym. Dyskusje poprowadzą i przygotują uczniowie. To właśnie młodzież przygotuje wszystko, co będzie działo się wokół projekcji filmu.
Jest to działanie nowatorskie – nie ma w Warszawie klubu filmowego prowadzonego przez licealistów z projekcjami w profesjonalnym kinie. Przeważnie są to spotkania przygotowywane przez edukatorów, których adresatem jest młodzież. Mamy nadzieję, że z czasem spotkania będą przygotowywane również przez inne szkoły. Projekt będzie ewaluował. Propozycje, z których będą wybierali uczniowie, z czasem będą stawały się ich własnymi. Dążymy do tego, aby młodzież zaczęła dobierać filmy samodzielnie, nasłuchując wskazanych rozmówców i szukając tematów, którymi żyje świat.

2. Spotkania FILM-MÓWKI: Zaproszony gość proponować będzie film, który uważa, że każdy powinien zobaczyć. Formuła spotkań będzie wynikiem innowacyjnego programu „Moja dziesiątka” funkcjonującego jako przedmiot szkolny w Liceum Filmowym. Spotkania w kinie będą uproszczoną wersją tego programu. Ideą spotkań jest chęć ukazania głównie młodym ludziom, że niektóre filmy zapamiętuje się na całe życie, a także pokazać, że film ma wpływ na różne środowiska i na twórców różnych dziedzin kultury. Cykl będzie również odwróceniem ogólnego trendu na spłycony wizerunek twórców kultury i sztuki. Spotkania będą prowadzone przez Beatę Zaborek (NInA)

3. PIĘKNY UMYSŁ FILM-MÓWKI – to autorski cykl prowadzony przez Macieja Ślesickiego. Na ten czas kino stanie się miejscem spotkań i wymiany myśli ludzi o różnych poglądach. Spotkania będą otwartą rozmową wokół tematu związanego z zaproszonymi gośćmi. Będą to postacie ze świata polityki, psychologii, mediów, filmu, teatru, mody literatury, muzyki. Ludzie, którzy osiągnęli w swojej dziedzinie sukces. Uczestnicy spotkań będą rozmawiać o aktualnych wydarzeniach kulturalnych, problemach społecznych i politycznych. Dzięki tym rozmowom, Organizatorzy chcą wpłynąć na kształtowanie postaw tolerancji, umiejętności rozmowy, otwartości na drugiego człowieka i jego poglądy.

Uczniowie i studenci (za okazaniem legitymacji): WSTĘP WOLNY. Pozostali 5 zł.