Akademia filmu awangardowego V to nowy fakultet dla osób studiujących w Warszawskiej Szkoły Filmowej i wszystkich zainteresowanych filmem i sztuką współczesną. W ramach tegorocznego cyklu zajęć szczególna uwaga zostanie położona na związki awangardy filmowej i filmu amatorskiego. Wyeksponowany zostanie aspekt kolektywnej kreacji w ramach Ruchu Amatorskich Klubów Filmowych w PRL-u. Poruszonym zagadnieniem będą związki sztuki z codziennym życiem. Program cyklu obejmuje zagadnienie autobiografizmu filmowego w nurtach awangardy filmowej. Zajęcia obejmują omówienie tekstów autorstwa osób kształtujących awangardę filmową, w tym szczególnie reżyserek filmowych, które podejmowały tematy związane z szeroko rozumianą refleksją o formie filmowej oraz kinie, praktyką reżyserską – warsztatem, relacją między kinem a nurtami/postawami kulturowymi: feminizmem, czarnym feminizmem, kolonializmem i postkolonializmem, teorią queer.

Program Akademii filmu awangardowego V obejmuje w znacznej mierze zagadnienia, które nie zostały wyczerpane we wcześniejszych częściach cyklu (1, 2, 3 i 4), oraz filmy niepokazywane do tej pory w ramach zajęć. W programie znalazła się jednocześnie klasyka awangardy filmowej, pozwalając dołączyć do cyklu także osobom, nie brały do tej pory udziału w zajęciach. Cykl na celu zwiększenie świadomości wpływu tradycji awangardy filmowej na formy wyrazu obecne we współczesnym filmie, w tym szczególnie w filmie dokumentalnym, budowanie kompetencji odbioru sztuki współczesnej.

Organizatorem Akademii filmu awangardowego jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Fundacją Okonakino. Projekt jest współfinansowany przez m. st. Warszawę.

W ramach Akademii filmu awangardowego V osoby uczestniczące będą wysłuchać wykładów ekspertów i ekspertek poszczególnych dziedzin filmu awangardowego oraz zapoznać się z filmami ujętymi w programie zajęć. W ramach zajęć Akademii filmu awangardowego po projekcjach wykłady wygłoszą: dr Marcin Borchardt, Sebastian Cichocki, dr Paulina Haratyk, dr Anna Konik, Magda Lipska, dr Krystyna Mazur, Daniel Muzyczuk, Agata Pyzik, prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz, dr Gabriela Sitek.

Karnet: Osoby chcące uczestniczyć w zajęciach i uzyskać z nich zaliczenie, zobowiązane są do rejestracji na zajęcia, wysyłając zgłoszenie na adres: akademiafilmuawangardowego@gmail.com (prosimy o wpisanie w tytule wiadomości Zgłoszenie – Warszawska Szkoła Filmowa) oraz wykupienia semestralnego karnetu, którego cena wynosi 120 zł

Na zajęcia mogą zapisać się także osoby spoza uczelni. Zapisy: akademiafilmuawangardowego@gmail.com Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest wykupienie karnetu w cenie 120 zł.