Mazowieckie Centrum Kultury Medialnej Kino Elektronik – Patron warsztatów twórczych POZA SCHEMATEM, śledzi pierwsze sukcesy artystyczne młodzieży ze szkół biorących udział w projekcie. Prace uczestników już wkrótce będą montowane w studio montażowym Warszawskiej Szkoły Filmowej pod okiem profesjonalistów na specjalnych warsztatach montażowych. Mamy nadzieję, że uczestnicy projektu skorzystają z tych zajęć ucząc się nie tylko podstaw sztuki montażu, ale przede wszystkim kreatywności i wrażliwości artystycznej. Efekty ich pracy będziemy mogli ocenić podczas uroczystej gali 18 grudnia w naszej Sali kinowej.

Trzymamy za nich kciuki i cieszymy się z zaangażowania młodych ludzi i pasji z jaką realizują swoje zadania.

 

Projekt realizowany w ramach programu EDUKACJA KULTURALNA 2018 ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.