„7 UCZUĆ” with english subtitles

Radość, złość, smutek, strach, samotność, wstyd i poczucie winy. Adaś Miauczyński powraca do czasów swojego dzieciństwa, kiedy – jak większość z nas – miał spory problem z nazywaniem towarzyszących mu wtedy emocji. Aby poprawić jakość swego dorosłego już życia, postanawia powrócić do tamtego nie do końca – jak się okazuje – beztroskiego okresu, by nauczyć się przeżywania siedmiu podstawowych uczuć. Ta ekstremalnie nieprzewidywalna podróż do przeszłości obfituje w szereg przezabawnych, wręcz komicznych sytuacji, ale niesie za sobą również moc wzruszeń i refleksji.

 

Joy, anger, sadness, fear, loneliness, shame and guilt. Adaś Miauczyński returns to his childhood, when he – like most of us – had a big problem with naming his emotions. To improve the quality of his adult life, he decides to return to that not completely careless period to learn how to experience the seven basic feelings. This extremely unpredictable journey to the past abounds in a series of hilarious, even comic situations, but it also carries the power of emotion and reflection.

reż./director: Marek Koterski
prod.: Polska 2018
czas trwania / runtime: 116 min
obsada / cast: Michał Koterski, Marcin Dorociński, Katarzyna Figura, Małgorzata Bogdańska
wersja językowa: dźwięk polski, napisy angielskie / english subtitles

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=z0G7UHnIQXA