Mazowieckie Centrum Kultury Medialnej Kino Elektronik zostało Patronem warsztatów twórczych dla młodzieży z całej Polski ze szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych przez Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA. Projekt jest realizowany w ramach programu EDUKACJA KULTURALNA 2018 ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Cieszymy się, ze możemy wspierać tę cenną inicjatywę i wspólnie wpływać na kształtowanie wrażliwości artystycznej młodych ludzi i uczyć ich rozumienia sztuki współczesnej.

 

Projekt realizowany w ramach programu EDUKACJA KULTURALNA 2018 ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego