Jest połowa lat 70. XX w. W Toruniu działa środowisko artystyczne skupione wokół klubu studenckiego Od Nowa. Młodzi ludzie próbują różnych form działalności artystycznej. Powstaję tetry, zespoły muzyczne, działają plastycy i performerzy. W tym tyglu twórczym grupa znajomych zakłada zespół Res Publica, późniejszą Republikę. Tak zaczyna się film opowiadający o pierwszym okresie działalności zespołu Republika, zakończony jego rozpadem w 1986 roku.
W filmie wykorzystano ciekawe mało znane archiwa filmowe jak i muzyczne. Będzie można usłyszeć fragmenty utworów oraz niepublikowane zdjęcia zespołu Res Publica. Będą też ciekawe interpretacje i omówienia wybranych utworów Republiki. Historia przyjaźni i rodzącego się fenomenu porusza również kontekst historyczny czasów i miejsca twórczego fermentu, jakim było wówczas środowisko skupione wokół Studenckiego Klubu Pracy Twórczej „Od Nowa”.
W filmie wystąpią członkowie zespołu Republika i Res Publica, przedstawiciele środowiska muzycznego, przyjaciele.

reżyseria: Ryszard Kruk
Polska 2017
czas trwania: 51 min

 

Projekcje z angielskim napisami

*****************************************************************

ZWIASTUN:
https://www.youtube.com/watch?v=RVF5UFz8rCI

 

Najbliższe projekcje:

2 marca, piątek; godz. 21:30
4 marca, niedziela; godz. 19:30
6 marca, wtorek; godz. 17:45
7 marca, środa; godz. 18:00
8 marca, czwartek. godz. 16:45