Dziewczyny z tranzystorami. Nieznana historia muzyki elektronicznej reż. Lisa Rovner
Wielka Brytania / 2020 / 84 min.

English below

Nieznana historia pionierek muzyki elektronicznej, kompozytorek, które opanowały maszyny oraz ich wyzwalające technologie, aby kompletnie zmienić dotychczasowy sposób produkcji muzycznej. Film mapuje nową historię muzyki poprzez historię wizjonerek – Clary Rockmore, Daphne Oram, Bebe Barron, Pauline Oliveros, Delii Derbyshire, Maryanne Amacher, Eliane Radigue, Suzanne Ciani oraz Laurie Spiegel – których radykalne eksperymenty z maszynami przedefiniowały granice elektroniki. Prowadzeni przez narrację Laurie Anderson, wyruszamy w fascynującą podróż przez ewolucję muzyki elektronicznej. „Dziewczyny z tranzystorami. Nieznana historia muzyki elektronicznej” to coś więcej niż historia gatunku muzycznego: to historia tego, jak słyszymy oraz krytyczne, ale mało znane spojrzenie na rolę pionierek w tej historii.
Wybrane festiwale i nagrody: SXSW, CPH:DOX (Wyróżnienie Specjalne w konkursie o Nagrodę Next:Wave), Sheffield Doc/Fest, AFI Fest, Tampere Film Festival, Punto de Vista – International Documentary Film Festival, J.ihlava International Documentary Film Festival, Supersonic Festival, NI Science Festival, Festival du nouveau cinéma, Dublin Feminist Film Festival, Ars Independent Festival

Lisa Rovner
Lisa Rovner jest francusko-amerykańską artystką i filmowczynią mieszkającą w Londynie. Wszystkie jej projekty artystyczne, od krótkich filmów, klipów muzycznych i reklam po wystawy łączy fascynacja archiwami i dźwiękiem, a także chęć przełożenia polityki i filozofii na spektakl kinematograficzny. Lisa współpracowała z wieloma uznanymi artyst(k)ami i markami, takimi jak Pierre Huyghe, Liam Gillick, Sebastien Tellier, Maison Martin Margiela czy Acne. Obecnie pracuje nad komedią w odcinkach opowiadającą o świecie sztuki oraz nad serialem telewizyjnym poświęconym rewolucyjnej architekturze. „Dziewczyny z tranzystorami. Nieznana historia muzyki elektronicznej” jest jej pierwszym pełnometrażowym filmem dokumentalnym.

TWÓRCZYNIE I TWÓRCY
Reżyseria: Lisa Rovner
Scenariusz: Lisa Rovner
Montaż: Michael Aaglund, Mariko Montpetit, Kara Blake
Dźwięk: Marta Salogni
Narratorka: Laurie Anderson
Producentka: Anna Lena Vaney
Produkcja: Anna Lena Films
Właściciel praw: Monoduo Films (Ben Bessauer)
Język: angielski, francuski
Strona: https://sisterswithtransistors.com

Sisters with Transistors dir. Lisa Rovner
UK / 2020 / 84’

“Sisters with Transistors” is the remarkable untold story of electronic music’s female pioneers, composers who embraced machines and their liberating technologies to utterly transform how we produce and listen to music today. The film maps a new history of electronic music through the visionary women whose radical experimentations with machines redefined the boundaries of music, including Clara Rockmore, Daphne Oram, Bebe Barron, Pauline Oliveros, Delia Derbyshire, Maryanne Amacher, Eliane Radigue, Suzanne Ciani, and Laurie Spiegel. With Laurie Anderson as the narrator, we embark on a fascinating journey through the evolution of electronic music. “Sisters with Transistors” is more than just the history of a music genre: it’s the story of how we hear and the critical but little-known role female pioneers play in that story.
Selected festivals and awards: SXSW, CPH:DOX (Special Mention: Next:Wave), Sheffield Doc/Fest, AFI Fest, Tampere Film Festival, Punto de Vista – International Documentary Film Festival, J.ihlava International Documentary Film Festival, Supersonic Festival, NI Science Festival, Festival du nouveau cinéma, Dublin Feminist Film Festival, Ars Independent Festival, Avant Art

Lisa Rovner
Lisa Rovner is a French American artist and filmmaker based in London. All of her creative projects, ranging from short films, music videos, adverts to art exhibitions are strung together by a fascination with the archives and sound and her underlying aspiration to transform politics and philosophy into cinematographic spectacle. Rovner has collaborated with some of the most internationally respected artists and brands including Pierre Huyghe, Liam Gillick, Sebastien Tellier, Maison Martin Margiela and Acne.. Currently, she is in development on an episodic comedy about the art world and on a television series about revolutionary architecture. “Sisters with Transistors” is her first feature documentary.

CREDITS
Director: Lisa Rovner
Screenplay: Lisa Rovner
Editing: Michael Aaglund, Mariko Montpetit, Kara Blake
Sound: Marta Salogni
Narrator: Laurie Anderson
Producer: Anna Lena Vaney
Production: Anna Lena Films
World sales: Monoduo Films (Ben Bessauer)
Language: English, French
Website: https://sisterswithtransistors.com

Start: 2021-10-26 20:45:00

kup bilet