Dzienniki z podróży: zestaw shortów / Travelogues: set of shorts

„Zapomnij o Alberto” reż. Beina Xu (Niemcy / 2020 / 19 min.)
“Forget Alberto for Now” dir. Beina Xu (Germany / 2020 / 19’)

PL:
Uchodźca znany jedynie pod imieniem Alberto leci z Aten do Brukseli, posługując się fałszywym paszportem. Trzy lata później mała ekipa filmowa z Berlina chce nakręcić film, uwieczniając krajobrazy jego tranzytu. Wszystko się jednak rozpada. Zamiast zajmować się tematem, artyści_stki filmują gołębie. Udawanie kręcenia dokumentu staje się tematem filmu: gdzie jest nasze miejsce pomiędzy obrazem a przekazem? Tak powstaje osobisty film z udziałem wkurzonej shishy.

Wybrane festiwale i nagrody: International Film festival Rotterdam, Guanajuato International Film Festival, Reykjavík International Film Festival, San Diego Asian Film Festival, Hamburger Film-in, Kurzfilm Festival Köln (Nagroda WDR), Bucharest International Experimental Film Festival, London Short Film Festival, RAI Film Festival, Filmfest Bremen (Najlepsza Innowacja Narracyjna)

Beina Xu
Pisarka i twórczyni filmowa mieszkająca w Berlinie. Urodzona w Pekinie i wychowana w Stanach Zjednoczonych. Obecnie studiuje komparatystykę i antropologię wizualną w Europie i w USA. W swoich dziełach porusza kwestie pamięci, języka i migracji.

TWÓRCZYNIE I TWÓRCY
Reżyseria: Beina Xu
Scenariusz: Beina Xu
Zdjęcia: Annegret Sachse
Montaż: Alex Bakri
Dźwięk: Gabor Ripli
Producentki_ci: Thomas Kaske, Sophie Perl
Produkcja: Kaske Film
Właściciel praw: Kaske Film
Język: angielski, arabski, francuski
Strona: https://www.kaskefilm.de/alberto/

EN:
A refugee known only as Alberto flies from Athens to Brussels on a fake passport. Three years later, a small crew from Berlin tries to make a film by shooting the landscape of his transit. Things fall apart. They film pigeons instead. The artifice of documentary becomes the subject itself: where do we stand between image and meaning? A personal document—starring an angry shisha—emerges.

Selected festivals and awards: International Film Festival Rotterdam, Guanajuato International Film Festival, Reykjavík International Film Festival, San Diego Asian Film Festival, Hamburger Film-in, Kurzfilm Festival Köln (WDR-Award), Bucharest International Experimental Film Festival, London Short Film Festival, RAI Film Festival, Filmfest Bremen (Best Narrative Innovation)

Beina Xu
Writer and filmmaker based in Berlin. Born in Beijing and raised in the US, she studied comparative literature and visual anthropology in Europe and the US. Her work grapples with memory, language, and migration.

CREDITS
Director: Beina Xu
Screenplay: Beina Xu
Cinematography: Annegret Sachse
Editing: Alex Bakri
Sound: Gabor Ripli
Producers: Thomas Kaske, Sophie Perl
Production: Kaske Film
World sales: Kaske Film
Language: English, Arabic, French
Website: https://www.kaskefilm.de/alberto/

„Dziennik podróży” reż. Anna Baumgart (Polska / 2020 / 10 min.)
“A Travelogue” dir. Anna Baumgart (Poland / 2020 / 10’)

PL:
Wideo „Dziennik podróży” jest zapisem fizycznego doświadczenia przemieszczania się kobiecego ciała i przedmiotu – aparatu fotograficznego. Jest portretem fotografki Mieczysławy Nogajewskiej, która w latach 30. XX wieku samodzielnie prowadziła słynny zakład fotograficzny „Foto-Elite” w Gdyni. Gdy wybuchła wojna Nogajewska straciła cały swój dobytek i rozpoczęła wędrówkę po Polsce wraz ze swoim jedynym aparatem fotograficznym. Aparat był jej najbliższym towarzyszem podróży; okiem skupiającym w soczewce obraz otaczającej rzeczywistości; językiem, dzięki któremu mogła opowiadać historie; pamiętnikiem. W wideo Anny Baumgart aparat staje się równoprawnym bohaterem, który wraz z fotografką przemierza piaszczysty krajobraz. Jego ciężki korpus jest bezpośrednio sklejony z ciałem bohaterki – człowiek i przedmiot stają się właściwie jednym ciałem, które prowadzi monolog na dwa głosy. W dziwnie realistycznym świecie wideo Baumgart głos aparatu jest równie dobrze słyszalny, jak narracja kobiety. Wsłuchując się w monolog podążamy za dwudzielną bohaterką przez suchą, spieczoną słońcem przestrzeń. Nogajewska-aparat grzęzną w piasku – ich wspólna wędrówka jest mozolna, podwójny ciężar przygniata plecy fotografki i statyw aparatu do ziemi. W swoim wideo Baumgart łączy perspektywę feministyczną z nowym materializmem, by ostatecznie skierować się w stronę ontologii zwróconej ku przedmiotom: opowieść o przemieszczającym się ciele kobiety staje się tutaj obserwacją wspólnego, splecionego losu Nogajewskiej i nie-ludzkiego przedmiotu. (Bogna Stefańska)
Wybrane festiwale i nagrody: Millennium Docs Against Gravity

Anna Baumgart
Artystka postkonceptualna, reżyserka i scenografka. Doktora sztuki. Wielokrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej prace filmowe, performatywne i rzeźbiarskie były prezentowane na wielu wystawach, m.in. w Brooklyn Museum of Art, Jewish Museum w Nowym Jorku, Neuer Berliner Kunstverein w Berlinie, KW Institute for Contemporary Art w Berlinie, Museum on the Seam w Jerozolimie, Casino Luxembourg w Luksemburgu, CCA w Moskwie, Rydze, Tallinie, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie oraz na festiwalach sztuki wideo i dokumentu, m.in. Videobrasil w São Paulo, Videonale w Bonn, Monstrainvideo w Milano, European Media Art Festival Osnabrück, Nowe Horyzonty, WATCH DOCS. Projekt „Zdobywcy Słońca” (2012) został zaproszony na Manifesta 10, ale z powodu inwazji Putina na Ukrainę artystka w ramach protestu odrzuciła zaproszenie. Film „Świeże wiśnie” (2010) otrzymał Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu wideo na festiwalu Loop w Barcelonie. Jej prace znajdują się w licznych polskich i międzynarodowych kolekcjach, m.in. Hauser & Wirth, FRAC Poitou-Charentes, Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Górnośląskiego Muzeum w Bytomiu, Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, Muzeum Narodowego w Warszawie, NOMUS Nowego Muzeum Sztuki w Gdańsku, Galerii Arsenał w Białymstoku. W latach 2000–2006 prowadziła kawiarnię Baumgart w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, która była projektem artystyczno-aktywistycznym i miejscem kultowym na ówczesnej mapie Warszawy.

TWÓRCZYNIE I TWÓRCY
Reżyseria: Anna Baumgart
Scenariusz: Małgorzata Radkiewicz
Zdjęcia: Szymon Kluz
Montaż: Grzegorz Pacek
Dźwięk: Marcin Popławski
Kostiumy: Marta Szypulska
Występują: Klara Bielawka, Anna Kłos
Producentka: Anna Baumgart
Produkcja: Grzegorz Pacek
Właścicielka praw: Anna Baumgart
Język: polski

EN:
“A Travelogue” documents the experience of migration of the female body and an object – a photographic camera. The video is a portrait of Mieczysława Nogajewska, a photographer and owner of the famous “Foto-Elite” photographic studio in Gdynia in the 1930s. After the start of World War II, Nogajewska lost her wealth and started her travel across Poland, for which she took her only camera. The camera was her best companion; a lens that allowed her to focus on her surroundings; a language, thanks to which she was able to tell her stories; a journal. In Anna Baumgart’s video, the camera becomes an equal, a protagonist just as important as the photographer. The heavy body of the camera is directly attached to the photographer’s physique, becoming virtually a single body, joined together in dialogue. In the strangely realistic world of the video, the camera’s voice is heard as distinctly as the women’s narrative. Listening to the monologue/dialogue, we are guided by the protagonist(s) journey through a dry and deserted landscape. Nogajewska-camera are stalled in the sand – their journey is strenuous, there’s a double weight that weighs on the photographer’s back and the camera’s tripod. In her video, Baumgart merges a new materialist approach with a feminist perspective, to later on move into object-oriented ontology: the story of a migrating female body is a thorough observation of an entangled existence of Nogajewska and the non-human object. (Bogna Stefańska)

Selected festivals and awards: Millennium Docs Against Gravity

Anna Baumgart
Post-conceptual artist, director and set designer. Doctor of Arts. Multiple scholarship holder of the Ministry of Culture and National Heritage. Her film, performative and sculptural works have been presented at many exhibitions, i.a. at the Brooklyn Museum of Art, Jewish Museum in New York, Neuer Berliner Kunstverein in Berlin, KW Institute for Contemporary Art in Berlin, Museum on the Seam in Jerusalem, Casino Luxembourg in Luxembourg, CCA in Moscow, Riga, Tallinn, Zachęta National Gallery of Art and the Ujazdowski Castle Center for Contemporary Art in Warsaw, the Museum of Modern Art in Warsaw, the POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw, the National Museum in Warsaw and at video art and film festivals, such as Videobrasil in São Paulo, Videonale in Bonn, Monstrainvideo in Milano, European Media Art Festival Osnabrück, New Horizons IFF, WATCH DOCS IFF. The project „Conquerors of the Sun” (“Zdobywcy Słońca”, 2012) was invited to Manifesta 10, but due to Putin’s invasion of Ukraine, the artist rejected the invitation in protest. The film „Fresh Cherries” (“Świeże wiśnie”, 2010) received the Audience Award for Best Video at the Loop Festival in Barcelona. Anna Baumgart’s works are in numerous Polish and international collections, including Hauser & Wirth, FRAC Poitou-Charentes, Zachęta National Gallery of Art, Upper Silesian Museum in Bytom, European Parliament in Strasbourg, National Museum in Warsaw, NOMUS New Art Museum in Gdansk, Arsenal Gallery in Bialystok. In the years 2000–2006 she ran the Baumgart café at the Ujazdowski Castle Center for Contemporary Art, which was an artistic and activist project and an important place on the cultural map of Warsaw.

CREDITS
Director: Anna Baumgart
Screenplay: Małgorzata Radkiewicz
Cinematography: Szymon Kluz
Editing: Grzegorz Pacek
Sound: Marcin Popławski
Costume Design: Marta Szypulska
Starring: Klara Bielawka, Anna Kłos
Producer: Anna Baumgart
Production: Grzegorz Pacek
World sales: Anna Baumgart
Language: Polish

„All inclusive” reż. Corina Schwingruber Ilić (Szwajcaria / 2019 / 10 min.)
“All Inclusive” dir. Corina Schwingruber Ilić (Switzerland / 2019 / 10’)

PL:
Wycieczkowiec jako miejsce tak absurdalne, że zachwyca i wizualnie, i antropologicznie. Krytyczna, ale też czuła i brawurowa formalnie obserwacja ludzi, którzy spędzają beztroskie wakacje na morzu nie przejmując się śladem węglowym. (Michał Matuszewski)
Wybrane festiwale i nagrody: Venice International Film Festival, Sundance Film Festival, SXSW (Wyróżnienie Specjalne Jury), Toronto International Film Festival, DOK Leipzig (Złoty Gołąb dla Najlepszego Filmu Krótkometrażowego), IDFA – International Documentary Film Festival Amsterdam, Clermont-Ferrand International Short Film Festival, Philadelphia Film Festival (Wyróżnienie Honorowe dla Najlepszego Filmu Dokumentalnego), Short Riga International Film Festival (Wyróżnienie Specjalne), Uppsala International Short Film Festival, Internationale Kurzfilmtage Winterthur, AFI Fest, FIPADOC International Documentary Festival, Big Sky Documentary Film Festival, Gijón International Film Festival (Wyróżnienie Specjalne), PÖFF Shorts – Short Film & Animation Festival (Najlepszy Film Aktorski), Bogoshorts – Bogotá Short Film Festival, London Short Film Festival, ZagrebDox – International Documentary Film Festival, Tampere Film Festival (Najlepszy Film Dokumentalny), Short Waves Festival, Underexposed Film Festival yc (Najlepszy Film Dokumentalny & Woman to Watch), Portland Oregon Women’s Film Festival, Go Short – International Short Film Festival Nijmegen, Moscow International Documentary Film Festival DOKer, Full Frame Documentary Film Festival, Filmfest Dresden, Busan International Short Film Festival, Doc Edge, CinemAmbiente – Environmental Film Festival (Najlepszy Film Krótkometrażowy), AFI Docs, Durban International Film Festival, Melbourne International Film Festival, Sao Paulo International Short Film Festival, Odense Film Festival, Open City Documentary Festival, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest, Ljubljana International Film Festival, CinéDOC – Tbilisi International Documentary Film Festival

Corina Schwingruber Ilić
Urodzona w 1981 r. w Werthenstein w Szwajcarii. Mieszka i pracuje w Lucernie (Szwajcaria) i Belgradzie (Serbia). W latach 2004-2006 studiowała na Akademii Sztuki i Wzornictwa w Bazylei na Wydziale Sztuk Pięknych/Nowych Mediów. Podczas studiów wzięła udział w wymianie z Akademią Sztuk Pięknych w Belgradzie. Między 2006 a 2009 r. ukończyła studia w Lucernie na Akademii Sztuki i Wzornictwa na Wydziale Sztuk Wizualnych. Zajmuje się reżyserią, sztuką operatorską, montażem, tworzy teledyski i uczy w koledżach i na uniwersytetach. Od 2013 r. jest członkinią Szwajcarskiej Akademii Filmowej, a także jest w zarządzie Film Zentralschweiz. W 2017 r. została jedną z założycielek Szwajcarskiego Stowarzyszenia Filmów Krótkometrażowych PRO SHORT.

TWÓRCZYNIE I TWÓRCY
Reżyseria: Corina Schwingruber Ilić
Scenariusz: Corina Schwingruber Ilić
Zdjęcia: Nikola Ilić
Montaż: Corina Schwingruber Ilić
Dźwięk: Robert Büchel
Muzyka: Heidi Happy
Producentka: Stella Händler
Produkcja: freihändler Filmproduktion
Właściciel praw: Square Eyes
Język: bez dialogu
Strona: https://squareeyesfilm.com/shorts/allinclusive/

EN:
Under the spell of mass entertainment on the high seas.
Selected festivals and awards: Venice International Film Festival, Sundance Film Festival, SXSW (Special Jury Recognition), Toronto International Film Festival, DOK Leipzig (Golden Dove for Best Short), IDFA – International Documentary Film Festival Amsterdam, Clermont-Ferrand International Short Film Festival, Philadelphia Film Festival (Honourable Mention for Best Documentary), Short Riga International Film Festival (Special Mention), Uppsala International Short Film Festival, Internationale Kurzfilmtage Winterthur, AFI Fest, FIPADOC International Documentary Festival, Big Sky Documentary Film Festival, Gijón International Film Festival (Special Mention), PÖFF Shorts – Short Film & Animation Festival (Best Live-Action Film), Bogoshorts – Bogotá Short Film Festival, London Short Film Festival, ZagrebDox – International Documentary Film Festival, Tampere Film Festival (Best Documentary), Short Waves Festival, Underexposed Film Festival yc (Best Documentary & Woman to Watch), Portland Oregon Women’s Film Festival, Go Short – International Short Film Festival Nijmegen, Moscow International Documentary Film Festival DOKer, Full Frame Documentary Film Festival, Filmfest Dresden, Busan International Short Film Festival, Doc Edge, CinemAmbiente – Environmental Film Festival (Best Short Film), AFI Docs, Durban International Film Festival, Melbourne International Film Festival, Sao Paulo International Short Film Festival, Odense Film Festival, Open City Documentary Festival, International Film Festival TOFIFEST, Ljubljana International Film Festival, CinéDOC – Tbilisi International Documentary Film Festival

Corina Schwingruber Ilić
Born in 1981 in Werthenstein, Switzerland. She lives and works in Lucerne (Switzerland) and Belgrade (Serbia). 2004-2006 she studied at the Academy of Art & Design in Basel, majoring in Fine Arts/New Media where she also took part in an exchange program with the fine art academy in Belgrade (Serbia). From 2006-2009 she completed her studies at the Lucerne University of Art & Design, majoring in Video. She works as a filmmaker in directing, camera, editing, music videos and teaches filmmaking at colleges and universities. Since 2013 she has been a member of the Swiss Film Academy and a board member of Film Zentralschweiz. In 2017 she co-founded PRO SHORT (Short Film Association Switzerland).

CREDITS
Director: Corina Schwingruber Ilić
Screenplay: Corina Schwingruber Ilić
Cinematography: Nikola Ilić
Editing: Corina Schwingruber Ilić
Sound: Robert Büchel
Music: Heidi Happy
Producer: Stella Händler
Production: freihändler Filmproduktion
World sales: Square Eyes
Language: no dialogue
Website: https://squareeyesfilm.com/shorts/allinclusive/

„Diwa Asmahan” reż. Chloé Mazlo (Francja / 2019 / 6 min.)
“Asmahan the diva” dir. Chloé Mazlo (France / 2019 / 6’)

PL:
Życie Asmahan, diwy i druzyjskiej księżniczki, było krótkie ale bardzo barwne. Małżeństwa, sława, szpiegostwo, kochankowie, alkohol, poker, samobójstwa, morderstwa i skandale. Kariera gwiazdy wyznacza złoty wiek egipskich komedii muzycznych. Do dziś jej głos rezonuje wszędzie na Bliskim Wschodzie, a tajemnicza śmierć w wodach Nilu jest źródłem rozmaitych plotek. Krótki film biograficzny, w którym dzięki zastosowanej technice – animacji poklatkowej z prawdziwymi aktorkami – wszystkie postaci sprawiają wrażenie kukiełek (w teatrze życia).
Wybrane festiwale i nagrody: FIPADOC International Documentary Festival, International Short Film Festival Clermont-Ferrand, interfilm International Short Film Festival Berlin, International Oriental Film Festival of Geneva, Aspen Shortsfest (Wyróżnienie Specjalne), International Festival of Francophone Film in Acadie (FICFA), Trouville Off-Courts Film Festival, Stuttgart Trickfilm International Animated Film Festival, Animateka International Animated Film Festival, Loudoun Arts Film Festival, Festival Pixelatl, Turku Animated Film Festival, Heartland International Film Festival, L’AnimaDoc Film Festival, PIAFF, Off-Courts, Rising of Lusitania – AnimaDoc Film Festival, Rencontres du Cinéma Européen, Festival Partie(s) de campagne, La Fête du cinéma d’animation

Chloé Mazlo
Reżyserka i artystka wizualna mieszkająca w Paryżu. Po ukończeniu studiów z projektowania graficznego na Wyższej Szkole Sztuk Dekoracyjnych w Strasburgu zajęła się tworzeniem filmów animowanych z wykorzystaniem różnych technik. Jej filmy wyróżnia silnie alegoryczny, obrazowy język. Poruszają tematy związane z kryzysem ideałów i zawiedzionymi nadziejami, opowiadając o udręce wynikającej z doświadczenia rozczarowania. Jednocześnie stanowią pretekst do przyjrzenia się z czułością i autoironią mitowi wielkiej miłości, idealnej rodziny, absolutnego szczęścia czy bezgranicznego porozumienia. Jej krótkie metraże były pokazywane na licznych francuskich i międzynarodowych festiwalach i emitowane w telewizji (France 2, Canal+), a także zdobyły wiele nagród. Jej trzeci film krótkometrażowy, „Les Petits Cailloux” („Kamyczki”), w 21015 r. zdobył Cezara w kategorii Animowany Film Krótkometrażowy. Obecnie Chloé Mazlo pisze scenariusz swojego pierwszego filmu fabularnego i oddaje się rysunkowi.

TWÓRCZYNIE I TWÓRCY
Reżyseria: Chloé Mazlo
Scenariusz: Christophe Duchiron, Chloé Mazlo
Animacja: Victor Haegelin, Eric Montchaud
Zdjęcia: Nadine Buss
Montaż: Stéphane Jarreau
Dźwięk: Romain Le Bras, Benjamin Cabaj, Bruno Guéraçague
Muzyka: Bachar Mar-Khalifé
Producentki: Catherine Rouault, Virginie Giachino
Produkcja: Causette Prod, Doncvoilà productions w koprodukcji z: Manuel Cam
Właściciel praw: Miyu Distribution
Język: francuski, arabski
Strona: https://www.miyu.fr/distribution/asmahan-la-diva/

EN:
The life of Asmahan, the diva and druze princess was short, but what a life! Marriages, glory, espionage, lovers, alcohol, poker, suicides, murders, scandals… This oriental Marilyn has marked the golden age of the Egyptian musical comedies. Today, her voice still resonates everywhere in the Middle East and her mysterious death in the waters of the Nile still feeds the wildest rumors…
Selected festivals and awards: FIPADOC International Documentary Festival, International Short Film Festival Clermont-Ferrand, interfilm International Short Film Festival Berlin, International Oriental Film Festival of Geneva, Aspen Shortsfest (Special Mention), International Festival of Francophone Film in Acadie (FICFA), Trouville Off-Courts Film Festival, Stuttgart Trickfilm International Animated Film Festival, Animateka International Animated Film Festival, Loudoun Arts Film Festival, Festival Pixelatl, Turku Animated Film Festival, Heartland International Film Festival, L’AnimaDoc Film Festival, PIAFF, Off-Courts, Rising of Lusitania – AnimaDoc Film Festival, Rencontres du Cinéma Européen, Festival Partie(s) de campagne, La Fête du cinéma d’animation

Chloé Mazlo
Director and visual artist living in Paris. After studying graphic design at the Higher School of Decorative Arts in Strasbourg, she specialized in making animated films at the crossroads of different techniques. Her films are distinguished by their strongly allegorical pictorial language. Between the crisis of ideals and disappointed hopes, they describe to varying degrees the tribulations of characters struggling with the experience of disenchantment. They are all pretexts to review with tenderness and self-deprecation the myths of the Great Love, the Ideal Family, Absolute Happiness or a Perfect Identity. Her short films have been selected to many French and international festivals, broadcast on television (France 2, Canal+) and have won several awards. Her third short film, “Les Petits Cailloux”, won the 2015 César for Short Film Animation. Chloé Mazlo currently writes her first feature film and also pursues a drawing practice.

CREDITS
Director: Chloé Mazlo
Screenplay: Christophe Duchiron, Chloé Mazlo
Animation: Victor Haegelin, Eric Montchaud
Cinematography: Nadine Buss
Editing: Stéphane Jarreau
Sound: Romain Le Bras, Benjamin Cabaj, Bruno Guéraçague
Music: Bachar Mar-Khalifé
Producers: Catherine Rouault, Virginie Giachino
Production: Causette Prod, Doncvoilà productions in co-production with: Manuel Cam
World sales: Miyu Distribution
Language: French, Arabic
Website: https://www.miyu.fr/distribution/asmahan-la-diva/

„$ingapur” reż. Lan Yu (Singapur / 2019 / 4 min.)
“$ingapura” dir. Lan Yu (Singapore / 2019 / 4’)

PL:
Z punktu widzenia singapurskiego taksówkarza. Reżyserka ukazuje dzień z życia Ah Hocka należącego do pokolenia, w którym praca pozwala co najwyżej na przetrwanie w najdroższym mieście świata. Krótka, czuła obserwacja na styku prawdy i fikcji. (Michał Matuszewski)
Wybrane festiwale i nagrody: ciNE65 Movie Makers Award (Najlepszy Film, Najlepszy Scenariusz), Promofest (Wyróżnienie Specjalne Jury), Capricorn Film Festival, La Femme Short Film Festival, Los Angeles Women’s International Film Festival, Myrtle Beach International Film Festival

Lan Yu
Lan Yu to twórczyni filmowa z Singapuru, której pasją jest słuchanie historii i opowiadanie ich (na nowo). Jej wykształcenie w kierunku nauk społecznych nauczyło ją wykorzystywać opowieści jak mosty łączące ludzi, społeczeństwa i środowiska. Do pracy popycha ją zainteresowanie kwestiami społecznymi. Wierzy, że historie najlepiej opowiadać z empatią i stara się zawsze podkreślać ich ludzki wymiar i perspektywę.

TWÓRCZYNIE I TWÓRCY
Reżyseria: Lan Yu
Scenariusz: Lan Yu, Danial Razak, Tan Li Jing
Zdjęcia: Clement You
Montaż: Danial Razak
Dźwięk: Cheng Lijie
Muzyka: Cheng Lijie, Chleo Lee, Daniel Tai
Producentka: Diane Therese Rozario
Produkcja: Grace Tay, Roy Chua, Marvin Chan, Elton Lim
Właściciel praw: Weave Pte Ltd
Język: angielski, mandaryński, tagalski
Strona: http://www.promofest.org/films/ingapura

EN:
A slice of life piece that observes the most expensive city in the world through a day in the life of a driver. The driver, Ah Hock, is representative of a generation in Singapore which works mainly for survival, and to provide a better living for their families.
Selected festivals and awards: ciNE65 Movie Makers Award (Best Film, Best Screenplay), Promofest (Special Jury Mention), Capricorn Film Festival, La Femme Short Film Festival, Los Angeles Women’s International Film Festival, Myrtle Beach International Film Festival

Lan Yu
Lan Yu is a Singaporean filmmaker who enjoys listening to stories and (re-)telling them. Her social science background has trained her to use stories as bridges to connect people, society and environments. Her works are driven by her interest in social issues. She believes creative stories are best served with empathy, and she strives to bring out the human in every tale she tells.

CREDITS
Director: Lan Yu
Screenplay: Lan Yu, Danial Razak, Tan Li Jing
Cinematography: Clement You
Editing: Danial Razak
Sound: Cheng Lijie
Music: Cheng Lijie, Chleo Lee, Daniel Tai
Producer: Diane Therese Rozario
Production: Grace Tay, Roy Chua, Marvin Chan, Elton Lim
World sales: Weave Pte Ltd
Language: English, Mandarin, Tagalog
Website: http://www.promofest.org/films/ingapura

„2857” reż. Antonina Nowacka (Polska / 2020 / 22 min.)
“2857” dir. Antonina Nowacka (Poland / 2020 / 22’)

PL:
Antonina Nowacka wyobraża sobie rzeczywistość około roku 2857. Świat zamieszkiwać będą wówczas istoty pochodzące od człowieka, jednak istniejące w radykalnie zsyntetyzowanej formie fal elektromagnetycznych, które współcześni ludzie odbierają jako dźwięki o specyficznych częstotliwościach. Zdjęcia do filmu powstawały na przestrzeni kilku lat, podczas wycieczek w najróżniejsze rejony górskie, w celu dokumentacji przestrzeni i środowisk niesprzyjających bytowaniu „tradycyjnej” formy istot ludzkich.
Wybrane festiwale i nagrody: Unsound

Antonina Nowacka
Polska artystka dźwiękowa, wokalistka, kompozytorka. Propagatorka śnienia oraz eksploracji terenów wyludnionych. Szczególnie zainteresowana badaniem przestrzeni naturalnych w kontekście akustyki, jak i formami głębokiej syntezy dźwięku. Pracuje głównie z głosem, traktując go jako instrument oraz badając jego relacje z życiem duchowym człowieka oraz środowiskiem zewnętrznym. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Stypendystka Ministerstwa Kultury Indonezji (muzykologia), studentka klasycznego wokalu hindustani pod przewodnictwem mistrzyni stylu Gwalior Shashwati Mandal. Współtwórczyni onirycznych przedsięwzięć około-muzycznych WIDT oraz Mentos Gulgendo.

TWÓRCZYNIE I TWÓRCY
Reżyseria: Antonina Nowacka
Scenariusz: Antonina Nowacka
Zdjęcia: Antonina Nowacka
Montaż: Antonina Nowacka
Dźwięk: Antonina Nowacka
Muzyka: Antonina Nowacka
Producentka: Antonina Nowacka
Produkcja: Antonina Nowacka
Właścicielka praw: Antonina Nowacka
Język: bez dialogu
Strona: www.antoninanowacka.com

EN:
The film presents an imaginative time-space around the year 2857 – when the world will be inhabited by human beings, but in a radically synthesised form represented by electromagnetic waves, perceived by us – modern people – as sounds with specific frequencies. The pictures for the film were taken over the course of several years, during trips to various mountain regions, in order to document the space and environments unfavourable to the existence of the “traditional” forms of life of human beings. This austere and sometimes theatrical scenery aims to create a mystical atmosphere, as if it was out of this world.
Selected festivals and awards: Unsound

Antonina Nowacka
Polish sound artist, vocalist and composer. A graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw. Recipient of a scholarship from the Indonesian Ministry of Culture in the subject of musicology. A student of Hindustani classical music under the supervision of the vocalist Shashwati Mandal. Co-creator of oneiric, music-related bands WIDT and Mentos Gulgendo. Propagator of dreaming and exploring remote or depopulated areas. Especially interested in studying natural landscapes in the context of acoustics, as well as forms of deep sound synthesis. Works mainly with the voice, treating it as an instrument and examining its relationship with the human spiritual life and the external environment.

CREDITS
Director: Antonina Nowacka
Cinematography: Antonina Nowacka
Editing: Antonina Nowacka
Sound: Antonina Nowacka
Music: Antonina Nowacka
Producer: Antonina Nowacka
Production: Antonina Nowacka
World sales: Antonina Nowacka
Language: no dialogue
Website: www.antoninanowacka.com

Start: 2021-10-22 18:15:00

kup bilet