Nowe filmy w programie Akademii filmu awangardowego po raz pierwszy także dla studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej!

Nowy program Akademii filmu awangardowego to cykl projekcji i zajęć dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, po raz pierwszy studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej i wszystkich zainteresowanych filmem i sztuką współczesną. Zajęcia będą odbywały się we wtorki w kinie Elektronik (gen. Zajączka 7). Koszt karnetu to 100 zł. Pierwsze spotkanie już 11 października o godz. 17. Organizatorami projektu są Fundacja Okonakino i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Projekt jest współfinansowany przez m. st. Warszawę. Studenci Warszawskiej Szkoły Filmowej i osoby spoza uczelni mogą już zapisać się, wysyłając zgłoszenie na adres: akademiafilmuawangardowego@gmail.com – z dopiskiem w tytule Warszawska Szkoła Filmowa

Warszawska Szkoła Filmowa została utworzona w 2004 roku. Obecnie stanowi jedyny w kraju kompleks szkół filmowych, w ramach którego prowadzone są studia licencjackie i podyplomowe, studium policealne, kursy i dwa licea ogólnokształcące o profilach filmowym i kreacji gier wideo. Studenci Warszawski Szkoły Filmowej po raz pierwszy mogą realizować program Akademii filmu awangardowego jako dodatkowy przedmiot, otrzymując punkty ECTS.

Zajęcia Akademii Filmu Awangardowego mają na celu zwiększenie świadomości wpływu tradycji awangardy filmowej na formy wyrazu obecne we współczesnym filmie, w tym szczególnie w filmie dokumentalnym, budowanie kompetencji odbioru sztuki współczesnej.

 

Uczestnicy zajęć zapoznają się z filmami: “Zagadki Sfingi” (1977), “Amy!” (1980) Laury Mulvey i Petera Wollena, “Illusions” Julie Dash (1983), “Surname Viet Given Name Nam” Trinh T. Minh-ha (1989), „The Watermelon Woman” Cheryl Dunye (1966), które w większości w programie Akademii filmu awangardowego będą prezentowane po raz pierwszy.

 

Wśród przedstawionych tematów zajęć znajdują się zagadnienia stanowiące kanon historii kina światowego: Wielka Awangarda – film dadaistyczny („Balet mechaniczny” Fernanda Légera, 1924, „Antrakt” René Claira, 1924), film surrealistyczny („Pies andaluzyjski” Luisa Buñuela i Salvadora Dali, 1929, „Złoty wiek” Luisa Buñuela, 1930), „Muszelka i pastor” Germaine Dulac, 1927, jak również pionierskie realizacje polskiego filmu awangardowego lat 20. i 30. („Europa” i „Przygoda człowieka poczciwego” Franciszki Themerson i Stefana Themersona, 1937; filmy zrekonstruowane współcześnie na podstawie śladów, zachowanych koncepcji m.in. „Apteka” Bruce’a Checefsky’ego 2001, „Drobiazg melodyjny” tegoż, 2006).

 

Uczestnicy zajęć poznają tradycję kina amerykańskiej awangardy lat 20., 30. i 40. (m.in. “Glimpse of the Garden”, 1957, “Notebook”, 1962-1963, “Go! Go! Go!”, 1962-1964, Marie Menken, „Sieci popołudnia” Mai Deren i Alexandra Hammida, 1943, „Rytuał w przetworzonym czasie” Mai Deren, 1946, „Meditation on Violence” Mai Deren, 1948, „Ognie sztuczne” Kenetha Angera, 1947). Program cyklu zajęć obejmuje dzieje amerykańskiej awangardy filmowej lat 60. do lat 20. XXI w. (m.in. filmy „Ścinki z życia szczęśliwego człowieka”, 2012, Jonasa Mekasa, twórczość Andy Worhola). W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związków kina amatorskiego i awangardy, historią i współczesnymi realizacjami kina found footage, twórczością Josepha Beuysa.

 

Integralną częścią zajęć będą projekcje współczesnych filmów dokumentalnych, czerpiących z tradycji Wielkiej Awangardy i klasycznych dziś realizacji kina awangardowego lat 50., 60., 70. i 80. Filmy dokumentalne, które znalazły się w zestawieniu, charakteryzuje nowatorstwo formy, przybliżające je do granicy między dokumentem a kinem eksperymentalnym.

 

W ramach zajęć Akademii filmu awangardowego po projekcjach wykłady wygłoszą: dr Marcin Borchardt, Sebastian Cichocki, prof. dr hab. Marcin Giżycki, Paulina Haratyk, Karol Radziszewski, prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz, dr Gabriela Sitek.

 

Zajęcia rozpoczynają się we wtorek 11 października 2022 w Kinie Elektronik (gen. Józefa Zajączka 7, 01-518 Warszawa).

 

Harmonogram projekcji i wykładów jest dostępny na stronie projektu:

https://www.akademiadokumentalna.pl/wsf-akademia-filmu-awangardowego-iv-sem-zimowy-20222023

https://www.akademiadokumentalna.pl/uw-akademia-filmu-awangardowego-iv-sem-zimowy-20222023

Zapisy na zajęcia:

Studenci Warszawskiej Szkoły Filmowej mogą zapisać się na zajęcia, wysyłając zgłoszenie na adres: akademiafilmuawangardowego@gmail.com, zaznaczając w tytule: Warszawska Szkoła Filmowa

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą zapisać się na zajęcia za pomocą systemu USOS.

Zapisy dla studentów IKP UW:

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2%2Fprzedmioty%2FpokazPrzedmiot&callback=g_8960fbe5&prz_kod=3002-AFA22

Zapisy dla studentów UW w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich:

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?cdyd=&course_id=489102&gr_no=1&group=&rg=&subject=

Osoby spoza uniwersytetu mogą zapisać się na zajęcia, wysyłając zgłoszenie na adres: akademiafilmuawangardowego@gmail.com

 

Dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami:

Zajęcia Akademia filmu awangardowego są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami pod względem dostępności architektonicznej.

Uczestnicy mogą skorzystać z formularza dostępnego na stronie projektu, dzięki któremu będzie można zgłaszać dodatkowe, szczególne potrzeby związane z uczestnictwem w wydarzeniu. Po zgłoszeniu potrzeby poprzez formularz lub telefonicznie na dwa dni przed poszczególnymi projekcjami zrealizujemy w ramach projektu m.in. – pomoc pracowników podczas projekcji kinowych obejmującą szeptaną audiodeskrypcję skierowaną do osób z niepełnosprawnością wzroku, po zgłoszeniu potrzeby poprzez formularz lub telefonicznie na dwa tygodnie przed poszczególnymi wykładami zorganizujemy tłumaczenie migowe wykładów.

Formularz Dodatkowych potrzeb związanych z uczestniczeniem w Akademii filmu awangardowego >> (link: https://forms.gle/1reHq3a2eQE3wyxy5)

 

40 karnetów w prezencie

 

Warunkiem udziału w zajęciach jest wykupienie karnetu filmowego. Koszt karnetu to: 100 zł. 40 osobom o trudnej sytuacji ekonomicznej karnet zostanie przyznany bezpłatnie. Pula nieodpłatnych karnetów zostanie rozdysponowana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Szczegóły dotyczące ubiegania się o bezpłatny karnet z powodu trudnej sytuacji materialnej są dostępne na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: http://artmuseum.pl/pl/news/nowy-program-akademii-filmu-awangardowego

 

Organizatorami projektu są Fundacja Okonakino i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Projekt jest współfinansowany przez m. st. Warszawę.

 

Partnerami projektu są: Kino Elektronik, Akademia Dokumentalna, Against Gravity, Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity, Warszawska Szkoła Filmowa, Uniwersytet Warszawski. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Kampus.

 

Program zajęć powstał we współpracy z dr hab. Łukaszem Rondudą, kuratorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zajęcia są realizowane w ramach projektu Akademia filmu awangardowego dofinansowanego przez m.st. Warszawa.