Punctum, według Rolanda Barthesa, to szczegół, coś, co wywołuje silne emocje – jak ukłucie. Zawsze subiektywne i indywidualne. Autorami zdjęć są studenci 2. roku fotografii Warszawskiej Szkoły Filmowej. Ich różne, często przeciwstawne punkty widzenia na szczegóły składają się na wystawę IR/REGULAR. W przestrzeni wystawowej Elektronika do 20 kwietnia.

Zapraszamy na wernisaż 10 marca o 18:00. Wstęp wolny.

Artyści: Katarzyna Bargiełowska, Michał Łukasik, Krystian Maj, Radosław Nieroda, Izabela Santorek, Agata Stryjkowska, Agata Turkowska

Kurator: Marta Mielcarek

Irregular poster