Tragedia powojennych losów krajów wcielonych do ZSSR, widziana oczami Erny, młodej matki, jednej z ponad czterdziestu tysięcy Estończyków wysiedlonych na Syberię.

Oparty na listach i pamiętnikach Erny scenariusz Na skrzyżowaniu wichrów opowiada o niezłomności ducha w obliczu mrozu, głodu, upokorzenia i pracy ponad ludzkie siły.

Erna nie straci wiary w to, że uda jej się wrócić do ojczyzny, odnaleźć ukochanego męża i odbudować życie rodziny.